Rachel Clinic

טיפוח הציפורניים

לאורך כל ההיסטוריה צבעו בני אדם את ציפורניהם. צבען ומצבן של ציפורני האישה
היווה תמיד סימן למעמדה החברתי. כיוון שבנות המעמד הנמוך עסקו בדרך כלל בעבודות פיזיות בידיהן, טיפוח ידיים וציפורניים היו בגדר מותרות לנשים אלה.
ציפורניים מטופחות היו סימן היכר לנשים מן המעמד הגבוה. גם היום טיפוח הגוף, העור והציפורניים, נחשב לפעולה של אסתטיקה, הגיינה ואופנה.

62
סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים